Zum Hauptbereich springen Zum Hauptmenü springen
Logo: Leichte Sprache, von: Inclusion Europe Logo: DGS Deutsche Gebärdensprache

Srpski


Šta rade Berliner Register?

Mi, Berliner Register (Berlinski registri), borimo se protiv diskriminacije i isključenosti. Stoga beležimo incidente koji se dešavaju u svakodnevnom životu u Berlinu, objavljujemo ih i pridobijamo saveznike kako bismo se svemu tome suprotstavili.

Beležimo incidente kada su u pitanju sledeće okolnosti: rasizam, anticiganizam / rasizam koji je usmeren na Rrome, antisemitizam, ekstremno desničarske aktivnosti, neprijateljstvo prema LGBTIQ* osobama, antifeminizam, neprijateljstvo prema osobama sa invaliditetom i neprijateljstvo prema beskućnicima.

Dokumentujemo, na primer: pretnje, uvrede i agresivno ponašanje, fizičke napade, diskriminaciju od strane vlasti, rasističke kontrole od strane policije, nalepnice, letke i grafite, organizovanja skupova i oštećenja imovine koja se mogu pripisati nekoj od gore navedenih radnji.

Prikupljamo ova izveštavanja, objavljujemo ih kao unose u hroniku na ovoj veb stranici i jednom godišnje ih analiziramo. Političari/političarke, radnici/radnice u administraciji ili političko angažovane inicijative mogu te rezultate uključiti u svoje odluke. Tako oni onda mogu razviti plan za preduzimanje ciljanih mera protiv diskriminacije i isključenosti.

Mi delujemo nezavisno od državnih ustanova i policije. Možeš nam se obratiti anonimno. Prijavljivanje incidenata je besplatno. Možeš nam prijaviti svoja iskustva i zapažanja na svom jeziku:

Naša hronika incidenata

Za žrtve je važno da mogu da opišu svoja iskustva i da ne ostanu prepušteni sami sebi. Objavljujemo incidente za svaki okrug ponaosob. Na ovaj način se komšije/nice informišu i stvara se solidarnost sa ljudima koji doživljavaju diskriminaciju i isključenost.

Možeš pogledati našu hroniku incidenata na nemačkom jeziku.

Naši rezultati

Svake godine analiziramo sve incidente u svakom berlinskom okrugu. Tako nastaje statistika koja pokazuje gde je, na primer, koja diskriminacija naročito učestala ili gde ekstremno desničarska scena ima svoj glavni fokus delovanja.

Svakog proleća objavljujemo analizu za svaki okrug i jednu za ceo Berlin na nemačkom jeziku.

Na leto će biti objavljen godišnji izveštaj sa glavnim temama prethodne godine na nemačkom i engleskom jeziku.

Kontakt sa Registrom u tvom okrugu

U svakom berlinskom okrugu postoji Registar i mnogo kontaktnih mesta. Ta kontaktna mesta mogu biti recimo lokalne radnje, udruženja, lokalni društveni i kulturni centri i kancelarije komunalnih političara.

Možeš kontaktirati bilo koji Berlinski registar direktno u svom okrugu stanovanja.

Finansiranje i transparentnost

Mi, Berlinski registar, dobijamo finansijska sredstva iz budžeta berlinskog državnog programa „Demokratija. Raznolikost. Poštovanje. Protiv desničarskog ekstremizma, rasizma i antisemitizma“ iz Uprave Senata za pravosuđe, zaštite potrošača i borbe protiv diskriminacije, kao i iz budžeta okruga. Registri se u svakom okrugu nalaze kod drugog udruženja kao nosioca odgovornosti. Kancelarija za koordinaciju Berlinskih registara je pod odgovornošću „pad gGmbH“.

Detaljno predstavljamo projekat na nemačkom jeziku.

Treba li ti savet?

Berlinski registar će ti pomoći da pronađeš odgovarajuće savetovalište.

Zum Hauptbereich springen Zum Hauptmenü springen