Zum Hauptbereich springen Zum Hauptmenü springen
Logo: Leichte Sprache, von: Inclusion Europe Logo: DGS Deutsche Gebärdensprache

Polski


Czym zajmują się Berliner Register?

My, przedstawiciele Berliner Register („Rejestry Berlińskie”), chcemy działać przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu. Dlatego dokumentujemy incydenty, do których dochodzi na co dzień w Berlinie, uwidaczniamy je i pozyskujemy sojuszników, aby im przeciwdziałać.

Przyjmujemy zgłoszenia incydentów związanych z rasizmem, antysemityzmem, działaniami skrajnie prawicowymi, wrogością wobec osób LGBTIQ*, antyfeminizmem, wrogością wobec osób niepełnosprawnych i wrogością wobec osób bezdomnych.

Dokumentujemy np. groźby, zniewagi i chuligaństwo, ataki fizyczne, dyskryminację ze strony władz, rasistowskie kontrole policji, nalepki, ulotki i graffiti, wydarzenia i uszkodzenia mienia, które można przypisać jednemu z powyższych.

Zbieramy te zgłoszenia, publikujemy je jako wpisy do kroniki na niniejszej stronie i co roku dokonujemy ich analizy. Jej wyniki mogą być wykorzystywane w podejmowanych decyzjach przez polityczki/polityków, pracownice/pracowników administracji lub inicjatywy zaangażowane politycznie. Pozwala to na opracowanie środków umożliwiających podjęcie ukierunkowanych działań przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu.

Działamy niezależnie od agencji rządowych i policji. Możesz się z nami skontaktować anonimowo. Zgłoszenie u nas incydentu jest bezpłatne. Twoje doświadczenia i spostrzeżenia możesz zgłosić w swoim języku:

Nasza kronika incydentów

Dla osób, które doświadczają dyskryminujących incydentów, ważna jest możliwość opisania swoich przeżyć oraz poczucie, że nie są osamotnione w swoich spostrzeżeniach. Opisy incydentów publikujemy oddzielnie dla każdego okręgu. Dzięki temu informacje docierają do sąsiadów i budowana jest solidarność z osobami, które doświadczają dyskryminacji i wykluczenia.

Z naszą kroniką incydentów możesz zapoznać się w języku niemieckim.

Nasze wyniki

Co roku dokonujemy analizy wszystkich incydentów w każdym berlińskim okręgu. Opracowywana w ten sposób statystyka pokazuje na przykład, gdzie określony rodzaj dyskryminacji występuje szczególnie często lub gdzie skupiają się działania skrajnie prawicowych środowisk.

Co roku na wiosnę publikujemy w języku niemieckim analizę dla każdego okręgu oraz łączną analizę dla całego Berlina. Latem ukazuje się raport roczny (w języku niemieckim i angielskim), obejmujący najważniejsze tematy z poprzedniego roku.

Kontakt do rejestru w Twoim okręgu

W każdym berlińskim okręgu znajduje się rejestr i wiele punktów kontaktowych. Punkty kontaktowe to np. sklepy osiedlowe, stowarzyszenia, domy sąsiedzkie i biura poselskie.

Możesz skontaktować się z dowolnym rejestrem berlińskim bezpośrednio w swoim okręgu.

Finansowanie i transparentność

Berliner Register otrzymują środki finansowe z berlińskiego programu krajowego „Demokracja. Różnorodność. Szacunek. Przeciwko prawicowemu ekstremizmowi, rasizmowi i antysemityzmowi” Departamentu Sprawiedliwości, Ochrony Konsumentów i Przeciwdziałania Dyskryminacji Senatu Berlina, a także wsparcie ze środków okręgowych. Punkty rejestrów w każdym okręgu są przyporządkowane do stowarzyszeń zarządzających. Biurem koordynacyjnym Berliner Register zarządza spółka non profit pad gGmbH.

Szczegółowy opis projektu w języku niemieckim.

Potrzebujesz porady?

Berliner Register pomogą Ci znaleźć odpowiednią poradnię.

Zum Hauptbereich springen Zum Hauptmenü springen