Zum Hauptbereich springen Zum Hauptmenü springen
Logo: Leichte Sprache, von: Inclusion Europe Logo: DGS Deutsche Gebärdensprache

Български


С какво се занимават Berliner Register?

Ние, от Берлинските регистри (Berliner Register), искаме да предприемем действия срещу дискриминацията и социалното изключване. За целта документираме инциденти, които се случват в ежедневието в Берлин, правим ги видими и печелим съмишленици, за да им се противопоставим.

Регистрираме инцидентите в случаи на расизъм, антисемитизъм, крайно десни прояви, враждебност към ЛГБТИК* лицата, антифеминизъм, враждебност към хората с увреждания и бездомните.

Документираме например: заплахи, обиди и тормоз, физически нападения, дискриминация от страна на властите, расистки проверки от страна на полицията, стикери, листовки и графити, прояви и материални щети, които могат да бъдат отнесени към някое от горепосочените.

Събираме тези съобщения, публикуваме ги като регистрирани в хрониката на сайта и ги анализираме веднъж годишно. Резултатите могат да бъдат използвани от политици, административни служители или политически ангажирани инициативи при вземането на решения. След това те могат да разработят мерки за предприемане на целенасочени дейности срещу дискриминацията и изключването.

Ние работим независимо от държавните органи и полицията. Можете да се свържете с нас анонимно. Подаването на сигнал за инцидент при нас е безплатно. Можете да докладвате за преживяванията и наблюденията си на родния си език:

Хроника на инцидентите

За засегнатите лица е важно да могат да опишат преживяванията си и да не са сами в своите преживявания. Публикуваме инцидентите за всеки район поотделно. По този начин се информират съседите и се създава солидарност към хората, които са подложени на дискриминация и изключване.

Резултатите от дейността ни

Ежегодно подлагаме на оценка всички инциденти във всеки берлински район. Така се изготвя статистика, например къде дискриминацията е особено често срещана или къде крайнодясната сцена е особено активна.

През лятото се публикува годишен доклад на немски и английски език с основните теми от предходната година.

Контакт с регистъра във вашия район

За всички райони в Берлин има регистър и точка за контакт. Местата за контакт са например кварталните магазини, сдруженията, кварталните центрове и офисите на депутатите.

Финансиране и прозрачност

Ние, Берлинските регистри, получаваме финансиране от програма на федералната провинция Берлин "Демокрация. Многообразие. Респект. Срещу десния екстремизъм, расизма и антисемитизма" на Сената за правосъдие, защита на потребителите и антидискриминация, както и финансови средства от кметствата. Регистрите във всеки район са прикрепени към различно настоятелство. Берлинските регистри се координират от дружеството с нестопанска цел: „pad gGmbH“.

Нуждаете се от консултация?

Ние от Берлинските регистри ще ви помогнем да намерите подходящ център за консултация.

Zum Hauptbereich springen Zum Hauptmenü springen